სიახლეები

18:27 / 20 დეკ. '21
სტუდენტური კონფერენცია
დღეს, საზოგადოებრივ კოლეჯ „პანაცეაში“ ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს კოლეჯის სტუდენტებმა, რომლებმაც წარმოადგინეს საინტერესო პრეზენტაციები.
კონფერეცნციის ბოლოს მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები და სამახსოვრო საჩუქრები.
იხილეთ: კონფერენციის მონაწილეები და წარმოდგენილი თემები.
  • ნანა ტყელამაძე -საექთნო საქმის II კურსის სტუდენტი;
თემა: გუნდურობა საექთნო საქმეში
  • ლიკა იაშვილი - საექთნო საქმის II კურსის სტუდენტი;
თემა: ახალი კორონავირუსი 21-ე საუკუნის მთავარი გამოწვევა;
  • თამარ შენგელაია- კბილის სატექნიკო საქმის II კურსის სტუდენტი;
თემა: პროფესიული განათლების როლი პროფესიის განვითარებისთვის
  • ნონა ჩხიკვიშვილი - ფარმაციის I კურსის სტუდენტი
თემა: წმიდა ლუკა მკურნალი ვოინო-იასენეცსკი, მღვდელმთავარი სიმფეროპოლისა და ყირიმისა.
  • იოანე - მამუკა ცუხიშვილი -საექთნო საქმის მეორე კურსის სტუდენტი
თემა: ექთანი და საზოგადოება
  • ლია მაჭარაშვილი- პროფ. საგანმანათლებლო პროგრამა აღმზრდელის პირველი კურსის სტუდენტი
თემა: მარიამ მონსტეროს მეთოდოლოგია
  • თიკა ამბარდნიშვილი- საექთნო საქმის II კურსის სტუდენტი;
თემა: ლიდერობა საექთნო საქმეში
  • ეკატერინე მშვილდაძე - საექთნო საქმის II კურსის სტუდენტი;
თემა: აივ ინფექცია შიდსის გავრცელება საქართველოში
  • შორენა მაისურაძე- საექთნო საქმის II კურსის სტუდენტი;
თემა: აუტიზმის სპექტრული აშლილობა
  • მარიამ მეცხვარიშვილი - პროფ. საგანმანათლებლო პროგრამა აღმზრდელის I კურსის სტუდენტი
თემა: ფრიდრიხ ფრობელი

© Copyright 2020 College Panacea