მთავარი \ სწავლება

დროებითი საგამოცდო

ფიზიოლოგია შედეგი 4. კარდიოვასკულარული და ჰემატოლოგიური სისტემის განმარტება https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYDpcTo0_LK7xaph5Im6gjzdNPakF8f3zL9SHSVHIAo299vQ/viewform?usp=sf_link შედეგი 5. რესპირატორული და საჭმლის მომნელებელი სისტემების განმარტება; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYJ9tptnVcCWh-F6dLhhaAmvYauQG1KcpQaYdy58m9VnxPIg/viewform?usp=sf_link

© Copyright 2020 College Panacea