მთავარი \ სწავლება

საგანმანათლებლო პროგრამები/სასერტიფიკატო პროგრამები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

 

საექთნო საქმე
ფარმაცია
აღმზრდელი
კბილის სატექნიკო საქმე
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა
სამკერვალო წარმოება
სასტუმრო მომსახურება
 

მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამები

გერიატრიული ასისტენტი
ვიდეოოპერატორი
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა
ქალის უსარჩულო ქვედა კაბის და კაბის ინდივიდუალური მკერავ-კონსტრუქტორი
ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის მკერავ-ტექნოლოგი
ქალის ტანსაცმლის კონსტუირება მოდელირება
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო კალენდრები
საექთნო საქმე 2021-2024 წწ
საექთნო საქმე 2020-2023 წწ
ფარმაცია (სააფთიაქო) 2021-2023 წწ
კბილის სატექნიკო საქმე 2021-2023 წწ
აღმზრდელი 2021-2023 წწ
 
 
 
 

© Copyright 2020 College Panacea