მთავარი \ ჩვენს შესახებ

ადმინისტრაცია

 • ვასილ კიკნაძე დირექტორი E-mail: director@panacea.edu.ge
 • მაია ჩიხლაძე დირექტორის მოადგილე E-mail: chikhladzemaia@panacea.edu.ge
 • დალი კალაძე სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი E-mail: kaladzedali@panacea.edu.ge
 • ხათუნა მაისაია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი E-mail: xatunamaisaia@panacea.edu.ge
 • ნინო ჩომახაშვილი სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე  E-mail: ninochomaxashvili@panacea.edu.ge
 • მალვინა ბაკურაძე საქმეთა მმართველი E-mail: mayvalabakuradze@panacea.edu.ge
 • დალი ლონგურაშვილი მთავარი ბუღალტერი E-mail: d.longurashvili@panacea.edu.ge
 • მაკა იოსელიანი ბუღალტერი E-mail: makaioseliani@panacea.edu.ge
 • მარიამ სობჩინსკი იურიდიული და კადრების სამსახურის ხელმძღვანელი E-mail: mariamsobchinski@panacea.edu.ge
 • თამილა ბერიძე საზოგადოებასთან ურთიერთობaის სამსახურის ხელმძღვანელი E-mail: t.beridze@panacea.edu.ge
 • ნათია ბიწაძე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი E-mail: natiabiwadze@panacea.edu.ge
 • თინათინ ქერდიყოშვილი რეესტრის წარმოების სპეციალისტი E-mail: tinatinkerdiyoshvili@panacea.edu.ge
 • ნადია ხინჩაგაშვილი ბიბლიოთეკარი E-mail: n.khinchagashvili@panacea.edu.ge
 • იოსებ ბზიშვილი შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი/ IT მენეჯერი E-mail: sosobzishvili@panacea.edu.ge
 • ომარ კიკნაძე სამეურნეო სამსახურის ხელმძღვანელი E-mail: omarkiknadze@panacea.edu.ge
 • ნათელა ქიბიშაური სამეურნეო სამსახურის გამგე E-mail: natelakibishauri@panacea.edu.ge
 • ნაზი კაშეიშვილი პროგრამის ხელმძღვანელი (საექთნო საქმე) E-mail: nazikasheishvili@panacea.edu.ge
 • ინგა ბაქრაძე პროგრამის ხელმძღვანელი (ფარმაცია) E-mail: ingabakradze@panacea.edu.ge

 

© Copyright 2020 College Panacea