მთავარი \ ჩვენს შესახებ

ადმინისტრაცია

 • ვასილ კიკნაძე დირექტორი E-mail: director@panacea.edu.ge
 • მაია ჩიხლაძე დირექტორის მოადგილე/ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი E-mail: chikhladzemaia@panacea.edu.ge
 • გიორგი ბერაია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი E-mail: giorgiberaia@panacea.edu.ge
 • თეა მელაძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი E-mail: teameladze@panacea.edu.ge
 • ხათუნა მაისაია სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი E-mail: xatunamaisaia@panacea.edu.ge
 • ნინო ჩომახაშვილი სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე/პროგრამის ხელმძღვანელი(კბილის სატექნიკო საქმე)  E-mail: ninochomaxashvili@panacea.edu.ge
 • ნაზი კაშეიშვილი სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი  E-mail: nazikasheishvili@panacea.edu.ge
 • ლეილა ვოსკანიანი პროგრამის ხელმძღვანელი (საექთნო საქმე) E-mail: lvoskaniani@panacea.edu.ge
 • ინგა ბაქრაძე პროგრამის ხელმძღვანელი (ფარმაცია (სააფთიაქო)) E-mail: ingabakradze@panacea.edu.ge
 • ინგა მეტრეველი პროგრამის ხელმძღვანელი (აღმზრდელი) E-mail: ingametreveli@panacea.edu.ge
 • იოსებ ბზიშვილი პროგრამის ხელმძღვანელი (ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერა) E-mail: sosobzishvili@panacea.edu.ge
 • ვერიკო ჭიღლაძე პროგრამის ხელმძღვანელი (სასტუმრო მომსახურება) E-mail: verikochighladze@panacea.edu.ge
 • თამილა ბერიძე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი E-mail: t.beridze@panacea.edu.ge
 • ნინო გულუა პარტნიორებთან ურთიერთობის მენეჯერი E-mail: n.gulua@panacea.edu.ge
 • ნინო ვაშაკიძე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი E-mail: ninovashakidze@panacea.edu.ge
 • ლიკა კიკნაძე ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი E-mail: likakiknadze@panacea.edu.ge
 • მარიამ სობჩინსკი იურისტი E-mail: mariamsobchinski@panacea.edu.ge
 • მალვინა ბაკურაძე საქმისმწარმოებელი E-mail: mayvalabakuradze@panacea.edu.ge
 • ნადია ხინჩაგაშვილი ბიბლიოთეკარი E-mail: n.khinchagashvili@panacea.edu.ge
 • თინათინ ქერდიყოშვილი რეესტრის წარმოების მენეჯერი E-mail: tinatinkerdiyoshvili@panacea.edu.ge
 • იოსებ ბზიშვილი შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი/ კომპიუტერული ქსელების და სისტემების მენეჯერი E-mail: sosobzishvili@panacea.edu.ge
 • ნათელა ქიბიშაური მატერიალური რესურსების მართვის მენეჯერი E-mail: natelakibishauri@panacea.edu.ge
 • დალი ლონგურაშვილი მთავარი ბუღალტერი E-mail: d.longurashvili@panacea.edu.ge
 • მაკა იოსელიანი ბუღალტერი E-mail: makaioseliani@panacea.edu.ge

 

© Copyright 2020 College Panacea