სიახლეები

08:15 / 15 მარ. '21
ინსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოებაში
13 მარტს, კოლეჯის ადმინისტრაციას, პროფესიულ მასწავლებლებს და პროფესიულ სტუდენტებს ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე.
ინსტრუქტაჟს უძღვებოდა კოლეჯის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი იოსებ ბზიშვილი.

 

© Copyright 2020 College Panacea