სიახლეები

08:13 / 21 ივნ. '20
შეხვედრა სასწავლო პროცესის უსაფრთხოდ დაგეგმვასთან დაკავშირებით.

20-21 ივნისს, გაიმართა ადმინისტრაციის შეხვედრა დაწესებულების პროფესიულ მასწავლებლებთან და პროფესიულ სტუდენტებთან, შეხვედრაზე განხილულ იქნა სასწავლო პროცესის განხორციელების მიდგომები ახალი კორონავირუსის (Covid-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, აქვე მათ ჩაუტარდათ ტრენინგი ონლაინ პლატფორმა "Zoom"-ის გამოყენების შესახებ.

© Copyright 2020 College Panacea