სიახლეები

17:00 / 16 ოქტ. '20
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით
ძვირფასო სტუდენტებო!ეპიდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე,სწავლა დისტანციური რეჟიმით გაგრძელდა 2020 წლის 19 ოქტომბრიდანაც. დისტანციური სწავლება მიმდინარეობს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიულ კომპონენტზე, ხოლო პრაქტიკული კომპონენტი (როგორც დაწესებულებაში, ასევე პრაქტიკის ბაზებზე) და მიღწეული სწავლის შედეგების დადასტურება წარიმართება რეალურ სასწავლო/სამუშაო გარემოში, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების და მოთხოვნების სრული დაცვით. მეცადინეობის განრიგი, ონლაინ გაკვეთილის ლინკები და სხვა დამატებითი ინფორმაცია პროფესიულ სტუდენტებს მიეწოდებათ Facebook ჯგუფების საშუალებით.

© Copyright 2020 College Panacea