გალერეა
30 მაისი 2013
შეფასების ტრენინგი

 

მთავარი
სიახლეები
21:10 / 20 ივლ. '12
მიღება

ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი „პანაცეა“ აცხადებს მიღებას 2012-2013 სასწ.წელს , ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარ-ჩვევების გადალახვის საფუძველზე შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

               1.პრაქტიკოსი ექთანი; (მეხუთე საფეხური)

               2.პრაქტიკოსი ბებიაქალი; (მეხუთე საფეხური)

               3.ფარმაცევტის თანაშემწე; (მეხუთე საფეხური)

               4.კბილის ტექნიკოსი; (მეოთხე საფეხური)

 

საბაზო და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის (ეროვნული გამოცდების გარეშე)  შემდეგ პროფესიულ პროგრამებზე:

 

1.ექთნის თანაშემწე;
2. კბილის ტექნიკოსი;

3.მასაჟისტი (18 წლიდან)

კურსდამთავრებულები მიიღებენ სახელმწიფო პროფესიულ დიპლომს.

კოლეჯში ჩასარიცხად უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

1. პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში-წარმომადგენლის) განცხადება;
2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
3. საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე;
4. მომდევნო საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შემთხვევაში-წინა საფეხურის პროფესიული დიპლომი ან მასთან გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი, არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების გამოცდის სერტიფიკატი;
5. 4-ფოტოსურათი 3X4 (ელექტრონული ვერსია)

» სხვა სიახლენი
 

© 2012, College Panacea

ვებ-გვერდის ბოლო განახლება:
2020-07-31 10:50:08