სიახლეები

05:59 / 25 ივლ. '17
კითხვარების პილოტირება

 მიმდინარე წლის 20 ივლისს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის ფარგლებში საზოგადოებრივ კოლეჯ პანაცეაში განხორციელდა მოდულური პროგრამების დანერგვის მონიტორინგის განახლებული კონცეფციის ფარგლებში შემუშავებული ახალი კითხვარების პილოტირება. პილოტირებაში ჩართული იყვნენ პანაცეას განმახორციელებელი პირები და ადმინისტრაციული პერსონალი.

მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის განახლებული კითხვარები უზრუნველყოფს მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცესის გაუმჯობესებას საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე და შიდა ხარისხის მექანიზმების ამოქმედებას.

© Copyright 2020 College Panacea