სიახლეები

15:01 / 27 მარ. '15
სამუშაო შეხვედრა პრაქტიკის ორგანიზების პრინციპებთან დაკავშირებით
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში პროფესიულ განათლებაში სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის დროს პროფესიულ სტუდენტთა სასწავლო საქმიანობის ორგანიზების პრინციპებთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

© Copyright 2020 College Panacea