გალერეა
23 ივნისი 2014
სტუდენტების ვიზიტი ფინეთში

 

მთავარი
სტრუქტურა

დირექტორი

ადმინისტრაციული საბჭო

დირექტორის მოადგილე/ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
ბიბლიოთეკა
საფინანსო სამსახური
(აღრიცხვა ანგარიშგების)
იურიდიული და კადრების სამსახური
სამეურნეო სამსახური
კანცელარია
 
 
 

© 2012, College Panacea

ვებ-გვერდის ბოლო განახლება:
2017-09-25 10:26:28