გალერეა
11 დეკემბერი 2012
პროექტ WorldSkills Georgia-ს პრეზენტაცია გაიმართა

 

მთავარი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

 

 ჩარჩო დოკუმენტის  საუძველზე შექმნილი პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროგრამების ჩამონათვალი რომლის განხორციელების უფლებაც აქვს დაწესებულებას 

საგანმანათლებლოპროგრამის დასახელება

ისანიჭებელი კვალიფიკაცია

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით

კრედიტების

რაოდენობა

პროფესიული განათლების საფეხური

პროგრამის სტატუსი

1

ექთნის თანაშემწე

ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

        090551

      90

         მესამე

ავტორიზებული

2011 წელს

მოდიფიცირებული 

29.06.2012 წელს

2

კბილის ტექნიკოსი

კბილის ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

       090251

      60

         მესამე

ავტორიზებული

2011 წელს

მოდიფიცირებული 

29.06.2012 წელს

3

კბილის ტექნიკოსი

კბილის ტექნიკოსის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

        090251

      30

        მეოთხე

ავტორიზებული

2011 წელს

მოდიფიცირებული 

29.06.2012 წელს

 

 

4

 

კბილის ტექნიკოსი

 

კბილის ტექნიკოსის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

090251

 

    30

    

     მეხუთე

 

ავტორიზებული

2011 წელსმოდიფიცირებული 

29.06.2012 წელს

5

მასაჟისტი

მასაჟისტის

მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

090651

      60

        მესამე

ავტორიზებული

12. 07. 2012 წელს

6

პრაქტიკოსი ბებიაქალი

პრაქტიკოსი ბებიაქალის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

090553

     120

       მეხუთე

ავტორიზებული

12. 07. 2012 წელს

7

პრაქტიკოსი ექთანი

პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია 090552

     150

       მეხუთე

ავტორიზებული

2011 წელს

მოდიფიცირებული 

29.06.2012 წელს

8

ფარმაცევტის თანაშემწე

ფარმაცევტის თანაშემწის

მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია090351

     120

       მეხუთე

ავტორიზებული

2011 წელს

მოდიფიცირებული 

29.06.2012 წელს

           
           

   

 

© 2012, College Panacea

ვებ-გვერდის ბოლო განახლება:
2018-08-09 13:07:31